Privacy- en cookiebeleid

Uitgever

Deze website is bewerkt door :

EN AVANT LES ENFANTS ASBL
Avenue de l'Hélice 31
BE - 1150 Bruxelles
info@eale.be

De hoofdredacteur is Bike For Kivu

Privacybeleid

Uw contactgegevens zijn nodig om u een fiscaal attest te sturen.

Volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die u betreffen.

De informatie wordt opgeslagen in onze database voor strikt intern gebruik bij Bike For Kivu.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met info@eale.be

<p>Uw contactgegevens zijn nodig om u een fiscaal attest te sturen.</p> <p>Volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die u betreffen.</p> <p>De informatie wordt opgeslagen in onze database voor strikt intern gebruik bij {partner}.</p> <p>U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met {email}</p>

Wij gebruiken geen andere cookies dan bepaalde functionele cookies.

Deze cookies zorgen voor het optimaal functioneren van de site en maken het mogelijk geanonimiseerde en geaggregeerde analytische gegevens te verzamelen voor statistische doeleinden om onze site aan de gebruikers aan te passen.

Deze cookies zijn standaard geactiveerd en kunnen niet worden gedeactiveerd.

Deze zijn geen tracking cookies: wij kunnen u niet volgen en niet weten wat u op andere website doet.

Hosting

Deze site wordt uitsluitend gehost op Europese datacenters.

Alle computergegevens die op u betrekking hebben, worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn vercijferd.

Beveiliging

Deze website is 100% veilig.

Alle bankgegevens voor het verwerken van betalingen worden gecodeerd met behulp van het SSL-protocol. Ze worden op geen enkele manier opgeslagen op onze computersystemen.

Onze donateursdienst staat tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via e-mail: info@eale.be